#

Weşanen Peri Genel Konular Kitapları kitap ücretsiz kitap indir

Weşanen Peri Genel Konular Kitapları


Weşanen Peri Genel Konular Kitapları

Fitnevizyon

Weşanen Peri

Fitnevizyon Bazari direj dom kiribu ü şeva xemgin tari bibü. Zilame pir, di şeva tari de bi gaven biçuk hedi hedi diçu mal. Di we zilumate de sear xwe rakir ü li ezmana niheri, piştre pehesiya ku sterk le dinerin ü je pend digirnijin!....

Weşanen Peri Genel Konular Kitapları kitap indir kitap tam sürüm

Weşanen Peri Genel Konular Kitapları