#

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç kitap indir

 • Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç ücretsiz kitap indir


 • Berikan Yayınları

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğuları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafetin Güç Şikari’Nin Dilinden Karamanoğuları Tarihi (Gargara - 2016) - Şerafetin Güç Kalhanoğuları'ndan Şirvan Han neslinden Oğuz Tâifesi Oğuz Beglerinden Sa'adedin derler bir Beg var idi. Şirvân vilâyetinden gelüb çıkmış idi. Çok kabile idi. Râst on bin oba idi. Konargöçer idi. Yazın Sivas'da Kayseriye yaylakları idi. Kış diyâr-ı 'Acem'e giderler idi. Bunlara Oğuz tâifesi derler idi. Ekseriyâ Ermeni kâfir ile ceng ederler idi. Beglerine Sa'âdedin, karındaşına 'İmâmedin derler bir bahâdır yiğit idi. Oğlu var idi. Nuredin derler idi. Türkmân tâifesini bunlar, anlar-bile konargöçer idi. Türkmân tâifesinin beğine Hayredin derler idi. Bir yıl bahârın, eger Türkmân eger Oğuz yaylaka çıkdılar. Sa'adedin vefât idüb Nûredin beg eylediler. Türkmân begi Hayredin eydür Nûredin'e: -Ey Nûredin Beg! Konub göçmekden usandık. Bari Herakle kal'asını kâfir elinden alub mekân edinsek dedi. Oğuz begleri bu sözü ma'kul gördüler. Ravi eydür: 'Osmanoğlu Sultân Mehemed İstanbul'u kâfir elinden alduğu zamânda, yedi yıl sonra Gedük Ahmed Pâşâya emr edüb Lârende'ye gönderdi. Gedük gelüb altı yıl sefer edüb âhır Lârende'yi Karamanoğlu Kasım begin elinden alub sarâyı yerine hisâr yapub ne kadar 'azîm binâ var ise yıkub hisâra harc eyledi. Koyun kuzu sürer gibi oğlun ve uşağın önüne bırağub şeyh 'ulemâ ve fukarâ feryâd ederken yigirmi (161b) otuz bin Karatâğ dibine cem' edüb kendüsi gözlerine karşu ol zibâ sarâyları köşkleri Câmi-i Sultân ve Câmi-i Nizâm-şâhî, Câmi'-i Kâşiye, Câmi-i Hasan Basri, Câmi'-i Karaman cümle şehri yere berâber edüb andan sonra dönüb on yedi bin er ile bu denlü fukarâları yayak, oğlu ile uşağı ile döge döge sürmeye başladı.

indir kitap

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç kitap tam sürümünü indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: Berikan Yayınları
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 20,00 TL

Kitap eleştirileri

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç okumak itibaren EasyFiles

5.6 mb. indir kitap

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir itibaren OpenShare

5.2 mb. indir ücretsiz

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir itibaren WeUpload

5.1 mb. okumak kitap

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir itibaren LiquidFile

3.7 mb. indir

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç kitap tam sürümünü indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç okumak içinde djvu

4.1 mb. indir DjVu

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir içinde pdf

5.3 mb. indir pdf

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir içinde odf

4.7 mb. indir ODF

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğulları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafettin Güç indir içinde epub

4.2 mb. indir ePub