#

Tarih kitap ücretsiz kitap indir

Tarih


Tarih

Bir Darbenin Anatomisi

Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Shah Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve ölümü olayını bütün detayları ile anlatıyor. Bütün might dönemin şahitlerinin ifadelerini naklediyor. 1876 Darbesi, sonradan imparatorluk ve Cumhuriy...

Tarih

Sultan Hamid Düşerken

Nahid Sırrı Örik

"Nahid Sırrı Örik'current tutumu, İkinci Meşrutiyet'ten, İttihat ve Terakki'den, Sultan Hamid'den söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç mi hiç benzemiyor: İttihat ve Terakki'nin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o romancılar ama hiçbirin...

Tarih

Tolstoy'un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu

Pyotr Andreyeviç Tolstoy

II. Mustafa, bütün işlerini vezirine bırakmıştır, ne ordu, ne tintamarre, ne de saray işleri ile ilgileniyor. Ancak sarayın içinde, eğlencesinden geri kalmıyor ve çeşitli hanımlar bulundurarak onlarla eğleniyor. Avlanmayı çok seviyor, çeşit...

Tarih

Şeriat ve Kölelik

İlhan Arsel

İslamcılar “İslam, köleye çok merhametli davranmayı istiyor” diyerek, İslamın kölelerin durumunu iyileştirdiğini, köleleri efendilerinin seviyesine yükseltmeye çalıştığını vb. öne sürerler. Ancak, İslam şeriatı “zamandan ve mekândan münezze...

Tarih

Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau

Amerika'da kapitalizmin hızla gelişmesinin sebep olduğu sarsıcı değişimlerden hoşnutsuzluk duyan Henry David Thoreau 1845 yılında yaşadığı kenti terk ederek bir göl kıyısına yerleşir. Burada iç dünyası, gündelik yaşamı ve doğal çevresiyle i...

Tarih

99 Soruda Osmanlı

Erol Özbilgen

Dr. Erol Özbilgenin, Bütün Yönleriyle Osmanlı adlı hacimli eseri umulanın üzerinde ilgi görmüş ve kısa sürede temel başvuru kitapları arasında yerini almıştı. Bu hacimli ve kapsamı geniş eseri edinen okurlar, Osmanlı tarihine ilişkin en çok...

Tarih

Osmanlı Klasik Çağında Savaş

Feridun M. Emecen

Osmanlı Devleti Bizans'a, Avrupalı güçlere, Memluk ve Safeviler'e karşı nasıl üstünlük sağladı? Savaşlarda nasıl galip gedi? Barutun keşfiyle ateşli silahların önem kazandığı çağda Avrupa'da ilerleyen Osmanlıların farkı neydi? Osmanlı muhar...

Tarih

Türkler Cumhuriyet Dönemi Öncesinde

Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, TÜRKLERde, destanlar, Türklerin ve Türkiyenin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sanat hayatı ve cemiyet hayatı temel başlıkları altında, Türk tarihinden yapraklar sunuyor. "İlk T...

Tarih

Kızlarağasının Piçi

Reşad Ekrem Koçu

"İbrahim uzun zaman bu sararmış ölü yüzüne baktı. Murad'ın dudaklarında bir katre şarap gibi bir damla kan birikmiş, gözleri esmer çürükler içinde derinleşmişti. " ". Sultan İbrahim, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde yeni bir devir açmaya gid...

Tarih

Milattan Önce İlginç Yönleriyle Eski Çağ

Adem Işık

Yitik Hazine Yayınları’nın persuasion Eski Çağ tarihi üzerine çalışması olan Milattan Önce tarih öncesi dönemlerden insanın yaratılışına ve ilkçağ medeniyetlerine kadar geniş zaman diliminde yaşanan ilginçliklere konunun uzmanı bir bilim ad...

Tarih

Kırım Tatarları

Alan Fisher

Ruslara göre Kırım kesinlikle bir sömürge değil, aksine eski çağlardan beri Rus toprağıdır ve dolayısıyla Rusların oraya gelişi bir istila değil, atalarına ait olan toprakların istirdatıdır. Cesetlerin köy ve kasaba sokaklarında tepeleme yı...

Tarih

Uluslararası İlişkiler Tarihi 3 Diplomasi Tarihi

Kolektif

Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan biri SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Üniversitesi'ne bağlı Collège de France ve Institut du Choice Global üyesi üç profesörün kolektif ...

Tarih

Halkların Dünya Tarihi Taş Çağndan Yeni Binyıla

Chris Harman

Chris Harman, insanlığın, Taş Çağı'ndan Büyük Roma İmparatorluğu'na, Orta Çağ'dan Aydınlanma'ya, Sanayi Devrimi'nden 21. yüzyıla uzanan büyük yürüyüşünü halklar açısından, "aşağıdan" bir tarih çalışmasıyla anlatıyor. Yoğun ve akıcı bu kitap...

Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler

Erhan Afyoncu, Uğur Demir, Ahmet Önal

Cumhuriyet döneminde demokrasinin işleyişi sık sık darbelerle kesildi. Aslında bu bizim eski bir geleneğimiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler, Fatih Kaiser Mehmed'in ilk hükümdarlığı zamanında 1446 Buçuktepe İsyanı ile...

Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler

Erhan Afyoncu, Uğur Demir, Ahmet Önal

Cumhuriyet döneminde demokrasinin işleyişi sık sık darbelerle kesildi. Aslında bu bizim eski bir geleneğimiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler, Fatih Sultan Mehmed'in ilk hükümdarlığı zamanında 1446 Buçuktepe İsyanı ile...

Tarih

Tarihin Büyük Sırları

Paul Aron

Yüzlerce yıldır tartışılan ama hala tam olarak çözülemeyen bazı esrarengiz olaylar tarihin ilginç bir alanını oluşturur. Bu kitapta bu büyük sırlardan bir demet ele alınıyor: Neandertaller atamız mıydı? En yakın akrabalarımız oldukları sanı...

Tarih

Osmanlı'nın Gizli Tarihi

İsmail Çolak

Tarihin esrarını, olanca bilinmezliğiyle koruduğu yerlerden biri de hiç şüphesiz bizim ülkemizdir. Türkiye tarihinin geniş bir kesiti hâlâ gizemini muhafaza etmekte ve bitmeyen tartışmaların odak noktasındaki yerini korumaktadır. Osmanlı´nı...

Tarih

Sarı Benizli Adam

Abdullah Ziya Kozanoğlu

Kendini beğenmiş ve cesur Yıldırım Bayezıt, Kosova Meydan Savaşında şehit olan babası Murat Bey'in yerine geçmek için, uğraştan dönen kardeşi Yakup Çelebi'yi babasının çadırında boğdurdu. Savcı Bey'i yalan, düzenle. Yakup'u kahpece arkadan ...

Tarih

Kadro Hareketi

Merdan Yanardağ

Elinizdeki kitap, siyasal düşünce tarihimizde özgün bir yeri olan Kadroculuk hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışması olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Birinci baskısının yapıldığı 1988'de hayli ilgi çeken ve tartışmalara yol ...

Tarih

Baltacı ve Büyük Petro

Ahmed Refik

2011 senesi Prut Zaferimizin 300. yıldönümüdür. Bultava başarısı Ruslar için ne derece büyük bir önemi haiz ise, Prut Zaferi de activity Türkler için exertion derece şanlı bir galibiyet sayılmalıdır. Prut Zaferinde kılıç vazifesini tamamıyl...

Tarih

Tıbbın Gizemli Tarihi Semboller Büyüler ve Ritüeller Eşliğinde Şifa

Zeki Tez

Tıbbın sembolü malum yılan. Bugünkü ilaçların atası olan büyü ve iksirler. Doğru oranda kullanıldığında etkili bir ilaç haline gelen envai çeşit zehir. Aydınlanma'ya kadar baş tacı edilen kocakarı ilaçları. İlk kan nakli, ilk sezaryen, ilk ...

Tarih

Yeniçeriler

Reşad Ekrem Koçu

"Devşirme memuru, bir haseki ağa yahut turnacıbaşı ağa, oğlan devşirmeye gittiği yerin Hıristiyanlarından büyük rüşvetler alır, 'Burada matluba uygun oğlan bulamadım. ' diyerek başka yere geçerdi. " "Papazlar vaftiz defterlerini tahrif eder...

Tarih kitap indir kitap tam sürüm

Tarih