#

Yeditepe Yayınevi tüm kitap ücretsiz kitap indir


Yeditepe Yayınevi Dış Politika Kitapları

Paylaşılamayan Toprak

Yeditepe Yayınevi

Paylaşılamayan Toprak Musul meselesi, batılı devletlere karşı kazanılan Mili Mücadele'nin ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu devletler karşsısında beli bir süre daha mücadele etmek zorunda kaldığı en öenmli meselelerden biri...

Yeditepe Yayınevi Osmanli Tarihi Kitapları

Pazarlık - Vahdettin Engin

Yeditepe Yayınevi

Pazarlık - Vahdetin Engin 1890’lı yılarda Yahudiler, Rusya başta olmak üzere Romanya ve Yunanistan’da uğradıkları baskılar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldılar. Sığındıkları gender ülke ise Osmanlı Devleti oldu. Dönemin Padişahı...

Yeditepe Yayınevi Sanat Mimari Kitapları

Hattın Çelebisi(Ciltli)

Yeditepe Yayınevi

Hatın Çelebisi(Ciltli)....

Yeditepe Yayınevi Araştırma

Jeomorfoloji Ve İnsan-Barış Taş

Yeditepe Yayınevi

Jeomorfoloji Ve İnsan-Barış Taş Jeomorfoloji ve İnsan - Tevfik Erkal, Barış Taş 14. Yüzyıl düşünürü İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir” demiştir. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, yüzbinlerce yıldır insanoğluna ev sahipliği yapmıştır. Dünya ...

Yeditepe Yayınevi Türk Tarihi Kitapları

Avrupa Hunları-Ali Ahmetbeyoğlu

Yeditepe Yayınevi

Avrupa Hunları-Ali Ahmetbeyoğlu Avrupa Hunları - Ali Ahmetbeyoğlu Uzun bir tarihî süreç içerisinde Asya bozkırlarında yaşayan Türkler , Hunlar ile birlikte farklı bir coğrafya olan Doğu Avrupa sahasına yönelmeye başlamışlardır. Hunları...

Yeditepe Yayınevi Kişiler Üzerine Araştırmalar

Muhteşem Valide Kösem Sultan - Erhan Afyoncu

Yeditepe Yayınevi

Muhteşem Valide Kösem Emperor - Erhan Afyoncu Muhteşem Valide Kösem Emperor - Erhan Afyoncu Osmanlı tarihinin en renkli isimlerinin başında gelen Kösem Emperor önce Birinci Ahmed’in daha sonra da oğuları Dördüncü Murad ve Emperor İbrahim il...

Yeditepe Yayınevi Yakın Türkiye Tarihi Kitapları

Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakkale Günlüğü- John Monaghan

Yeditepe Yayınevi

Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakale Günlüğü- Outhouse Monaghan Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakale Günlüğü - OUTHOUSE MONAGHAN Bu kitapta çevirisi yayımlanan eser, Çanakale Savaşı sırasında “T...

Yeditepe Yayınevi Araştırma

Hayat Ağacı - Gönül Alpay Tekin

Yeditepe Yayınevi

Hayat ağacı, kökleri cenete daları Dünya’ya uzanan bir ağaç imgesi olarak Gönül Tekin’in son dönem makalelerinde giderek üzerinde yoğunlaştığı bir konu, insanların yüzyılar boyunca seyreyledikleri gökyüzündeki yıldız kümeleri ile gök olayla...

Yeditepe Yayınevi Osmanli Tarihi Kitapları

Çanakkale Gerçeği-Ellis Ashmead Bartlett

Yeditepe Yayınevi

Çanakale Gerçeği-Elis Ashmead Bartlet Çanakale Savaşı klasik ifadeyle bir yabancının gözünden nasıldı? Bir İngiliz gazeteci neler yazdı? Savaşı izlediğinde yaptığı uyarılar neden kale alınmadı? Basın aracılığıyla doğruları halka iletecekler...

Yeditepe Yayınevi Kişiler Üzerine Araştırmalar

Yavuz’un Küpesi

Yeditepe Yayınevi

Yavuz’un Küpesi Yavuz Sultan Selim denince aklımıza hep kulağı küpeli, palabıyıklı bir resim gelir. Yavuz'a ait olmayan ve daha sonraki bir dönemde yapılmış olan bu resim tarih ders kitaplarında kulanıldığı için herkes Yavuz’u böyle tanır....

Satın alma ve satın alma

Suriye Sendromu

Yeditepe Yayınevi

Ölü doğan Büyük Ortadoğu Projesi’nden sonra Suriye olaylarının da bu noktaya geleceği çok öngörülmüyordu. O sebeple proje, “İlerleme için Ortaklık ve Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’yle Ortak Bir Gelecek” olarak değiştirildi. Fakat ...

Yüksek ve Sürekli Eğitim

Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler - Tufan Gündüz

Yeditepe Yayınevi

Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler - Tufan Gündüz Türkmenler, Safevîler, Kızılbaşlar, Osmanlılar gibi kavramlar aslında Türk tarihinin önemli parçalarıdır ve bazen birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ne var ki, gerek siyasî gerekse din...

Zoroastrianizm

Atatürk’Ün Son Sözü - Aleykümesselâm-Ali Güler

Yeditepe Yayınevi

Atatürk’Ün Native Sözü - Aleykümeselâm-Ali Güler Atatürk’ün Native Sözü - Aleykümeselâm - Ali Güler İçinde bulunduğumuz 2013 yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 75. , on beş sene Etnoğrafya Müzesi’ndeki geçici kabrind...

Tek kişilik oda nemlendiricileri

Tarihin Medya ile İmtihanı

Yeditepe Yayınevi

Tarihin Medya ile İmtihanı “Tarih”in boy yılarda herkes tarafından konuşuluyor olması bir tesadüf değil, skimmer tersine olması gereken ve beklenen bir olgudur. Artık tarihin medyatik olduğunu ve buna bağlı olarak, medya aygıtları ile yakın...

Tek kişilik oda nemlendiricileri

Türkiye Ve Yunanistan’da Batı Meselesi

Yeditepe Yayınevi

Türkiye Ve Yunanistan’da Batı Meselesi Toynbe'nin Anadolu'ya yapmış olduğu seyahati ve akabinde kaleme almış olduğu elinizdeki eseri Vatan gazetesi 29 Mart 1923 tarihli nüshasında birinci sayfadan verdiği haberle şu şekilde duyurmuştur: ...

Buzdolabı Parçaları ve Aksesuarları

Altaylardan KafkaslaraTürk Devletleri

Yeditepe Yayınevi

Tarihî geçmişi oldukça eski ve binlerce yıldan beri Türk boylarının at koşturduğu Altaylardan Kafkaslara uzanan saha, İskitler/Sakalar devrinden itibaren tarihin ehemiyet alanına giren bölgelerin başında gelmiştir. Hz. Nuh’un oğlu Yafes’te...

Tek kişilik oda nemlendiricileri

YENİ MECMUA ÇANAKKALE ÖZEL SAYISI (CİLTLİ)

Yeditepe Yayınevi

YENİ MECMUA ÇANAKALE ÖZEL SAYISI (CİLTLİ) Yeni Mecmua'nın Çanakale Savaşları üzerine "Özel Sayı" çıkarmasının en büyük sebeplerinden birisi ordu ve halkı yeniden gayrete getirebilmek için propaganda çalışmalarına ihtiyaç duyulmuş olmasıdır....

Güneş

Avrupa Hunları-Ali Ahmetbeyoğlu

Yeditepe Yayınevi

Avrupa Hunları-Ali Ahmetbeyoğlu Avrupa Hunları - Ali Ahmetbeyoğlu Uzun bir tarihî süreç içerisinde Asya bozkırlarında yaşayan Türkler , Hunlar ile birlikte farklı bir coğrafya olan Doğu Avrupa sahasına yönelmeye başlamışlardır. Hunları...

Doğa El Sanatları

Selçuklu Arslanı - Erhan Akhan

Yeditepe Yayınevi

Selçuklu Arslanı - Erhan Akhan Selçuklu Arslanı - Erhan Akhan Arslan Bey Anadolu Selçuklu Devleti’nin zor görevlerinin adamıdır. Yaklaşan savaşın eşiğinde, Moğoların en belalılarından Buka ve dört oğlundan oluşan, “Baycu’nun Pençesi” ile yü...

Ağ ve Bulut Bilişim

Viking Mitolojisi

Yeditepe Yayınevi

Tarihten edebiyata birçok alanda, Ortaçağ’dan günümüze kadar etkisi devam eden Nesir Eda Viking mitolojisinin temelerini atmıştır Nesir Eda’da Viking kozmogonisi, panteonu ve mitleri yüzyıları aşan bir edebi yetkinlikle aktarılmıştır İskand...

Kalıcı işaretler

Paylaşılamayan Toprak

Yeditepe Yayınevi

Paylaşılamayan Toprak Musul meselesi, batılı devletlere karşı kazanılan Mili Mücadele'nin ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu devletler karşsısında beli bir süre daha mücadele etmek zorunda kaldığı en öenmli meselelerden biri...

Potpuri

Jeomorfoloji Ve İnsan-Barış Taş

Yeditepe Yayınevi

Jeomorfoloji Ve İnsan-Barış Taş Jeomorfoloji ve İnsan - Tevfik Erkal, Barış Taş 14. Yüzyıl düşünürü İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir” demiştir. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, yüzbinlerce yıldır insanoğluna ev sahipliği yapmıştır. Dünya ...

Potpuri

Şeh'In Ülkesinde-Okan Yeşilot

Yeditepe Yayınevi

Şeh'In Ülkesinde-Okan Yeşilot Petro’nun Rusya’da sanayinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar neticesinde hamade ihtiyacı ve pazar bulma arayışları hızlanınca Azerbaycan’ın tabi serveti ilgisini çekmiştir. Rusya Azerbaycan’ın tabi servetini ...

Epilasyon eldivenleri ve silindirler

Tarih Bizi Çağırıyor - Tufan Gündüz

Yeditepe Yayınevi

Bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor ve tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer; uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksuluktan, kıtlıktan, sıtmadan çıktı. Bu nefer tam da tükendik dediğimiz ve büyük ...

Arkadaşlık ve Seks

Adâlet Kitabı - Halil İnalcık

Yeditepe Yayınevi

Adâlet Kitabı - Halil İnalcık Adâlet Kitabı  -  Halil İnalcık Adâlet Kitabı, dünyanın en köklü geçmişine sahip miletlerinden olan Türklerin, adâlet anlayışını, idare geleneklerinde bu anlayışın yerini, tarihî süreçte yaşanan değişim ve dön...

Potpuri

Lawrence Efsanesi - Orhan Koloğlu

Yeditepe Yayınevi

Bir delinin kuyuya atığı taşı, kırk akılı zor çıkarırmış. Lawrence’ın öyküsü (ya da efsanesi) ilk bakışta bu deyimi anımsatıyor. Gerçekten Lawrence’ın ortaya atığı idiaları kırk akılı üç çeyrek yüzyıldan beri çözmeye çalışıyorlar. Aralarınd...

Sağlık monitörleri

Pazarlık - Vahdettin Engin

Yeditepe Yayınevi

Pazarlık - Vahdetin Engin 1890’lı yılarda Yahudiler, Rusya başta olmak üzere Romanya ve Yunanistan’da uğradıkları baskılar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldılar. Sığındıkları ilk ülke ise Osmanlı Devleti oldu. Dönemin Padişahı I....

Tek kişilik oda nemlendiricileri

Filistin Cephesi'nden Adana'ya Mustafa Kemal Paşa

Yeditepe Yayınevi

Filistin Cephesi'nden Adana'ya Mustafa Kemal Paşa Liman von Sanders Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya bırakmıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa ordusundaki subayları toplayarak yapmış olduğu durum değerlendiri...

Agnostisizm

Ruhuma Dokunan Şehirler

Yeditepe Yayınevi

...

İzlanda

Bir Haçlının Hatıraları - Jean De Joinville

Yeditepe Yayınevi

Bir Haçlının Hatıraları - Jean De Joinvile Bir Haçlının Hatıraları - Jean De Joinvile Türkler üzerine düzenlenen VI. Haçlı seferine katılan Joinvile, Memlûk Devleti ve bu devleti kuran Türkler ve buna bağlı olarak Türk kültürü ile ilgili...

Sağlık monitörleri

Büyük Türk - Fatih Ve Dönemi

Yeditepe Yayınevi

Büyük Türk - Fatih Ve Dönemi Osmanlı hanedanlığı birçok büyük komutan çıkarmıştır, ancak Fatih Sultan Mehmed kadar bilime, felsefeye, tartışmaya ve sanata önem veren ikinci bir hikimdar çıkarmamıştır. Fatih, hem karakteri, hem de icratı açı...

Amerikan Futbolu)

Hesaplaşma - Vahdettin Engin

Yeditepe Yayınevi

Hesaplaşma - Vahdetin Engin Arka Kapak Yazısı: 1908-1918 arası Türkiye’nin kaderine hâkim olan İtihat ve Teraki Partisi, mensuplarının bütün iyi niyet ve vatanseverliklerine karşın, ülkenin büyük bir felakete sürüklenmesine yol açtı. İtiha...

Yeni başlayan okuyucular

İnönü Döneminde Atatürk İmajı

Yeditepe Yayınevi

İnönü Döneminde Atatürk İmajı İnönü Döneminde Atatürk İmajı - Hilal İşçi Yiğit Mustafa Kemal Atatürk cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken 10 Kasım 1938’de vefat eti. Esas itibariyle bir süredir hastaydı ve kendisinden sonra Cumhurbaşkanlığ...

Amerika Birleşik Devletleri

Türklerin Faziletleri

Yeditepe Yayınevi

70-869 yıları arasında yaşayan ünlü Arap edibi, düşünürü Câhiz tarafından yazılan bu kitap, Türk tarihinin en değerli, en eski kaynaklarındandır. Kitapta ünlü Arap, İslam büyüklerinin, kumandanlarının, kitabın yazarının Türklerin askerlikt...

Pokemon

Türkiye'de Beş Sene

Yeditepe Yayınevi

Türkiye'de Beş Sene Bir Alman Paşasının Çanakale ve Filistin Hatıraları Askeri Tarih Encümeni'nin Cevaplarıyla....

AI ve Makine Öğrenimi

Tarihi Tersten Okumak

Yeditepe Yayınevi

Tarihi Tersten Okumak Amerika da Cadı Avı, Kazıklı Voyvoda, Korkunç İvan, Kara Ölüm, Kristof Kolomb Amerika nın Son Kaşifiydi, Matbayı İcat Eti, Başkasının Malı Oldu, İngiltere Kralı Evlenemedi Diye, Özel Kilise Kurdu, İngiltere tv room Ko...

Tür kurgu

Haçlılar Önünde Sultan Baybars - Ramazan Şeşen

Yeditepe Yayınevi

Haçlılar Önünde Sultan Baybars - Ramazan Şeşen Haçlılar Önünde Sultan Baybars - Ramazan Şeşen Lider olarak yaratılmıştı. Gözü yükseklerdeydi. Zorluklar onu hiçbir zaman yıldıramadı. Memluk devletindeki iç mücadelelerde Bahrî Memlukları'nın ...

Tek kişilik oda nemlendiricileri

Türkiye Ve Yunanistan’da Batı Meselesi

Yeditepe Yayınevi

Türkiye Ve Yunanistan’da Batı Meselesi Toynbe'nin Anadolu'ya yapmış olduğu seyahati ve akabinde kaleme almış olduğu elinizdeki eseri Vatan gazetesi 29 Mart 1923 tarihli nüshasında birinci sayfadan verdiği haberle şu şekilde duyurmuştur: ...

Potpuri

Şeh'In Ülkesinde-Okan Yeşilot

Yeditepe Yayınevi

Şeh'In Ülkesinde-Okan Yeşilot Petro’nun Rusya’da sanayinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar neticesinde hamade ihtiyacı ve pazar bulma arayışları hızlanınca Azerbaycan’ın tabi serveti ilgisini çekmiştir. Rusya Azerbaycan’ın tabi servetini ...

Kar küresi

Kur’An Ve Kılıç - Tufan Gündüz

Yeditepe Yayınevi

"Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Yoksa Alah’ın hidayetiyle mi? Ya da bu ikisinin dışında bir kültür değişmesi mi yaşandı? Satuk Buğra Han mı İslam’ın öncüsüydü? Yoksa Deli Dumrul mu? Kuteybe b. Müslim mi başarılıydı, yoksa Sul...

Epilasyon eldivenleri ve silindirler

Tarih Bizi Çağırıyor - Tufan Gündüz

Yeditepe Yayınevi

Bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor ve tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer, uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksuluktan, kıtlıktan, sıtmadan çıktı. Bu nefer tam da tükendik dediğimiz ve büyük ...

Potpuri

Lawrence Efsanesi - Orhan Koloğlu

Yeditepe Yayınevi

Bir delinin kuyuya atığı taşı, kırk akılı zor çıkarırmış. Lawrence’ın öyküsü (ya da efsanesi) ilk bakışta bu deyimi anımsatıyor. Gerçekten Lawrence’ın ortaya atığı idiaları kırk akılı üç çeyrek yüzyıldan beri çözmeye çalışıyorlar. Aralarınd...

Eyaletçiler, dişler ve diş çıkarma kabartması

Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat - Luigi Bassano

Yeditepe Yayınevi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat - Luigi Basano Luigi Basano 1532 ile 1540 yıları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşadı. Türklerin gündelik hayatlarını, âdetleri, özel tarz ve davranışlarını anlatan çok önemli bir kitap kaleme...

Dramalar ve Oyunlar

Büyük Olayların Kısa Tarihi - Tufan Gündüz

Yeditepe Yayınevi

Büyük Olayların Kısa Tarihi - Tufan Gündüz Büyük Olayların Kısa Tarihi - Tufan Gündüz 1 Mayıs 197, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 1 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 24 Ocak Kararları, 28 Şubat, 150’likler...

Web Geliştirme ve Tasarım

Avrupa Hunları

Yeditepe Yayınevi

Avrupa Hunları Avrupa Hunları - Ali Ahmetbeyoğlu Uzun bir tarihî süreç içerisinde Asya bozkırlarında yaşayan Türkler , Hunlar ile birlikte farklı bir coğrafya olan Doğu Avrupa sahasına yönelmeye başlamışlardır. Hunların Avrupa içlerind...

Flaşlar

Asayiş - (Sultan 2. Abdülhamid'İn İç Güvenlik Politikası)-Vahdettin Engin

Yeditepe Yayınevi

Asayiş - (Sultan 2. Abdülhamid'İn İç Güvenlik Politikası)-Vahdetin Engin Sultan I. Abdülhamid’in, ülke idaresi, ülke güvenliği, dış politika, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaştırma, ticaret ve sanayi, zirat, denizcilik ve saire gibi birçok konu...

Yeditepe Yayınevi tüm kitaplar kitap tam sürümünü indir

Yeditepe Yayınevi