#

İz Yayıncılık tüm kitap ücretsiz kitap indir


İz Yayıncılık Öykü Kitapları

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören nadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropolerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar. Her iki kesite y...

İz Yayıncılık Deneme İnceleme Kitapları

Kafa Karıştıran Kelimeler - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Kafa Karıştıran Kelimeler - Rasim Özdenören Bu kitapta Rasim Özdenören, demokrasi, diyalektik, rasyonalizm, pozitivizm, hümanizm, bilim, kültür, gelenek ve özgürlük gibi kimi kavramların bir Müslüman tarafından nasıl kavranması gerektiğine...

İz Yayıncılık Din Kitapları

İslami Hareketler Ve Modernlik-W. Montgomery Watt

İz Yayıncılık

İslami Hareketler Ve Modernlik-W. Montgomery Wat Gerek bizde, gerekse Batıda olsun, İslam'la ilgili scion dönemlerde yapılan tartışmaların ağırlık noktasını toplumsal değişim ve süreklilik oluşturmaktadır. Bu durumda modernizm, çağdaşlık, y...

İz Yayıncılık Söyleşi Roportaj

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın

İz Yayıncılık

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın Biz insanız ve bizim için serüvenlerin en ilginci insanoğlunun serüvenidir. Bu serüvene hepimiz kendimiz olarak bakarız ve kendimiz olarak katılırız. Serüven ceneten başlıyor. Ayrılıkla, kavuşmayla, k...

İz Yayıncılık Din Kitapları

Edebiyatın Sırça Kulesi

İz Yayıncılık

Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil,hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı manifestosu ortaya koyuyor. Sanatın kökenlerine, dinle olan bağına,giderek sanatın varoluş koşul...

İz Yayıncılık Deneme İnceleme Kitapları

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar

İz Yayıncılık

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar Edebiyat Ne Söyler - Cemal Şakar Öykücülüğü ile okur nezdinde haklı bir itibar sahibi olan Cemal Şakar, bu sefer edebiyatı merkeze alarak çizdiği daire içinde judo gözüyle eleştirel bakışını ortaya koyuyor. Ed...

İz Yayıncılık Deneme İnceleme Kitapları

İpin Ucu

İz Yayıncılık

İpin Ucu İnsanların, wrestling aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir copyright olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, copyright metaforunu kulanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka bir t...

İz Yayıncılık Sanat Mimari Kitapları

Mekan Hikayeleri

İz Yayıncılık

Mekân Hikâyeleri, mekân-hayat-insan-zihniyet-bilinç baglantisi içerisinde beli dönemlerde Türkiye’de öne çikan mekânlarin, bu mekânlarda ortaya çikan bilincin, ruhun, düsüncenin dökümünü yapmakta ve kaydini çikarmaktadir. Beli dönemlerin sa...

İz Yayıncılık Din Kitapları

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu

İz Yayıncılık

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu İslâm hukuk tarihinin en büyük otoritelerinden olan Ebu Hanife’nin, yaşadığı dönem boyunca siyasi otorite ile yaşadığı ve mağdur edildiği ilişki süreci, bu kitabın konusudur. Gerek Emeviler, gerekse Abasiler döne...

İz Yayıncılık Din Mitoloji Kitapları

İslami Hareket Öncüleri 4-Hayreddin Karaman

İz Yayıncılık

İslami Hareket Öncüleri 4-Hayredin Karaman İslami Hareket Öncüleri 4 - Hayredin Karaman Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yoları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler. derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve deği...

İz Yayıncılık Deneme İnceleme Kitapları

Melekleri Ürkütmeden-Metin Karabaşoğlu

İz Yayıncılık

Melekleri Ürkütmeden-Metin Karabaşoğlu Melekleri Ürkütmeden - Metin Karabaşoğlu Yüreği hakikate açık ince ruhlu bir şair olarak Rilke’ye, bu yolda yaşadığı acılardan kurtulması için, psikiyatriste gitmesini önerir dostları. Rilke bu öneriyi...

İz Yayıncılık Din Kitapları

Nurlar Hazinesi - Muhyiddin İbn Arabi

İz Yayıncılık

Nurlar Hazinesi - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “İbn Arabî’nin eseri her şeyden önce, Kur’an ve Sünet’ten kaynaklanan metafizik ve tasavufî eşsiz bir doktrinal açıklamadır. En büyük otorite olarak o bizat İslam’ın ‘batınî’ doktrin...

İz Yayıncılık Din Felsefesi Kitapları

Felsefenin Sonu

İz Yayıncılık

Felsefenin Sonu Bu çalışmada Kemal Batak, çağdaş felsefede klasik epistemolojiye dönük eleştirileri ile öne çıkan Quine’ın düşüncelerini tahlil etmekte ve ona dönük karşı-eleştiriler sunmaktadır. Genel olarak felsefe çalışmaları için daha d...

İz Yayıncılık Deneme İnceleme Kitapları

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “Müslümanca düşünme”nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli “malumat”a sahip olmak, Müslüman...

İz Yayıncılık Anı ve Seyahatname Kitapları

Bir Varmış Bir Yokmuş - Hayatım Ve Hatıralarım (3 Cilt)

İz Yayıncılık

Bir Varmış Bir Yokmuş - Hayatım Ve Hatıralarım (3 Cilt) "Hayatım ve Hatıralar"dan ibaret olan bu kitaba Bir Varmış, Bir Yokmuş adını koydum, çünkü kendileriyle hatıralarım olan yüzlerce kişiyi düşündüğüm zaman, sanki masal kahramanlarını dü...

İz Yayıncılık Din Kitapları

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'De Din Eğitimi Politikaları-İbrahim Turan

İz Yayıncılık

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'De Din Eğitimi Politikaları-İbrahim Turan Türkiye'nin 1959 yılında üyelik için başvurduğu AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği ile ilişkileri, Türk siyasi hayatının en çalkantılı, en yorucu ve zahmetli süreçl...

Koku

Tedbirat-ı İlahiyye - (Tercüme ve Şerhi)

İz Yayıncılık

Tedbirat-ı İlahiye - (Tercüme ve Şerhi) Osmanlı medeniyeti genelde tasavufî ve irfânî bir hususiyet arzeder. Davud Kayserî, Mola Fenârî ve İbn Kemâl gibi şahsiyetlerin bu tasavuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn...

Vaazlar

Ölümcül İnkâr - Ernest Becker

İz Yayıncılık

Ölümcül İnkâr - Ernest Becker Ölümcül İnkâr - Ernest Becker 1974’te Pulitzer ödülünü kazanan ve bir ömür boyu süren emeğin zirvesi olan Ölümü İnkâr Ernest Becker’ın, insanın varlık “nedeni”ne muhteşem ve etkileyici cevabıdır. Hâkim Fre...

Kardiyovasküler

Ben Kaç Kişiyim-İsmail Güleç

İz Yayıncılık

Ben Kaç Kişiyim-İsmail Güleç Ben Kaç Kişiyim - İsmail Güleç Ben Kaç Kişiyim, edebiyat, tasavuf ve tasavuf edebiyatı konularındaki çalışmalarıyla tanınan İsmail Güleç’in yaşanan hayatan kendinde kalanları biriktirdiği bir kitap. Şahit olun...

Duygular ve Duygular

Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa

İz Yayıncılık

Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa Saltanatının ve kısa bir süre sonra prosecutor vefatının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen, Abdülhamid ismi halen tartışılmaya devam etmektedir. Bu eser, Sultan HEIGHTEN....

Koku

Marifet Yolcusuna Kılavuz

İz Yayıncılık

Marifet Yolcusuna Kılavuz Konevî, bu risalesinde Tanrı’nın zatı, sıfatları ve fileri, velayet ve bununla ilgili meseleler, nübüvet, ahiret, dünya ve nefsin özelikleri ve bekası gibi konularda sufilerin görüşlerini ele almaktadır. Bütün bu ...

Doktor-hasta ilişkileri

Cinsel Eğitim - Ali İhsan Taşçı

İz Yayıncılık

Cinsel Eğitim - Ali İhsan Taşçı Çocukların ve gençlerin cinsel eğitiminden birinci derecede sorumlu aileler ve eğitim kurumlarıdır. Kültürel yapımız nedeniyle perimeter ailelerde cinsel konular konuşulamamakta perimeter de ebeveynlerin öne...

İlaç ve Biyoteknoloji

Ölüm Kadar Güzel

İz Yayıncılık

Gılgamış destanıyla başlayan bir hikâyenin bugündeki izdüşümü. Mitler, hikâyeler, gerçek ve gerçek üstünün pırıltılı sahneleri. İnsanoğlunun ölümsüzlüğü arama serüveni. Savaşların tarih boyunca değişmeyen mantığı. Savaşların en büyük ma...

Masa oyunları

Fakih ve Toplum - (Osmanlı'da Sosyal Yapı ve Fıkıh)

İz Yayıncılık

Fakih ve Toplum - (Osmanlı'da Sosyal Yapı ve Fıkıh) İslam Hukuku'nun toplumsal kaynağı ve bu hukukun toplumsal değişme ile ilişkisi değerinden hiçbir şey kaybetmeyen bir araştırma ve tartışma konusudur. İslam Hukuku ve sosyal yapı arasında...

Müze Çalışmaları ve Müzolojisi

Buhranlarımız Ve Son Eserleri

İz Yayıncılık

Buhranlarımız Ve Son Eserleri İslâmcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşa’nın çok önemli sekiz eseri bir arada. “Buhranlarımız” genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet B...

Koku

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu

İz Yayıncılık

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu İslâm hukuk tarihinin en büyük otoritelerinden olan Ebu Hanife’nin, yaşadığı dönem boyunca siyasi otorite ile yaşadığı ve mağdur edildiği ilişki süreci, bu kitabın konusudur. Gerek Emeviler, gerekse Abasiler döne...

Kardiyovasküler

Eşikte Duran İnsan - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Eşikte Duran İnsan - Rasim Özdenören Özdenören denemelerinde ülkemiz insanının sorunlarını sosyal, siyasal ve kültürel açıdan ele alıyor, ve tüm bu açıları manevî bir perspektifle bütünlüyor. Eşikte Duran İnsan özelikle İslâm maneviyatının...

Lehçe

Yahudi Hristiyanlığı - (İlk Dönem Hıristiyanlığında Cemaat Oluşumu Ve Mezhep Kavgaları)-Hans-Joachim Schoeps

İz Yayıncılık

Yahudi Hristiyanlığı - (İlk Dönem Hıristiyanlığında Cemat Oluşumu Ve Mezhep Kavgaları)-Hans-Joachim Schoeps Dinler tarihi alanındaki çağdaş araştırmalarla birlikte, Hıristiyanlık içindeki vahdaniyetçi (uniteryan) yorum, mezhep ve oluşumlar...

Koku

Kısa Surelerin Sınırsız Dünyaları-Metin Karabaşoğlu

İz Yayıncılık

Kısa Surelerin Sınırsız Dünyaları-Metin Karabaşoğlu Kısa Surelerin Sınırsız Dünyaları - Metin Karabaşoğlu Onlarca sayfayı bulan Kur’an sureleri arasında, bir kısmı tek bir satırdan ibaret kısa sureler de vardır. Kısalığı dolayısıyla her mü’...

Bireysel tahrik soketleri

Ses Ve Gölge

İz Yayıncılık

Türk öyküsünün deneyimli ve üretken ismi Haksal’dan, hayatın bütün uçurumlarına tebesüm eden bir bakış; anlıklar. Günlük tadında ama tarihsiz, öykü kadında ama kurgusuz denemeler. İncelik üstüne, inanmak üstüne, yaşamak üstüne....

Genç olmak

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın

İz Yayıncılık

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın Biz insanız ve bizim için serüvenlerin en ilginci insanoğlunun serüvenidir. Bu serüvene hepimiz kendimiz olarak bakarız ve kendimiz olarak katılırız. Serüven ceneten başlıyor. Ayrılıkla, kavuşmayla, k...

Kardiyovasküler

Yüzler - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Yüzler - Rasim Özdenören Öykü ve deneme ustası Rasim Özdenören keskin gözlemciliğinin ürünü olan bu kitabında "yüzler" çiziyor okuruna. Bozguncunun, büyüklenenin, alaycının, kaltağın, korkağın. yüzleri. Othelo'nun şeytanı, Sait Faik'in hiçb...

Pnömatoloji

İslami Hareket Öncüleri 4-Hayreddin Karaman

İz Yayıncılık

İslami Hareket Öncüleri 4-Hayredin Karaman İslami Hareket Öncüleri 4 - Hayredin Karaman Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yoları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler. derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve deği...

Ölüm

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi

İz Yayıncılık

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi Elinizdeki metin eskiyen sorunlarla yeni yaklaşımları bir araya getirme amacındadır. En temelde özgün bir felsefe yapabilmeyi kendine sorun edinmiş bir akademisyenin, içinde b...

Koku

Edebiyatın Sırça Kulesi

İz Yayıncılık

Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil,hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı manifestosu ortaya koyuyor. Sanatın kökenlerine, dinle olan bağına,giderek sanatın varoluş koşul...

Üniforma, İş ve Güvenlik

Kösem Sultan

İz Yayıncılık

Kösem Sultan Osmanlı tarihinin ünlü ve etkili kadınlarından biri olan Kösem Sultan, 1590 yılında Bosna'da Anastasya adıyla doğdu. Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlarağasına gönderildi. 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet'e haseki oldu...

Coğrafya ve Kültürler

Ab-ı Hayat - 2

İz Yayıncılık

Ab-ı Hayat - 2 Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Modern zamanlarda yaşayan bir ârifin; bakış, görüş, duyuş ve anlayış biçimi, farklı kitap...

Bireysel tahrik soketleri

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören nadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropolerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar. Her iki kesite y...

Kardiyovasküler

İki Dünyanın Hesaplaşması-Ersin Nazif Gürdoğan

İz Yayıncılık

İki Dünyanın Hesaplaşması-Ersin Nazif Gürdoğan Sınırların önemini yitirdiği, küresel bir hayatın başladığı yeni çağda, mücadelenin silahlarla mı olacağı, yoksa kitaplarla mı olacağı sorusunun cevap arayışıdır bu kitap. Batı ve Doğu medeniy...

Koku

Tevhidin Esasları

İz Yayıncılık

Tevhidin Esasları Mâtürîdî kelam ekolünün gelişip yayılmasında önemli bir yeri olan, ekolün ikinci kurucusu konumundaki Nesefî’nin bu eseri, Mâtürîdiye mezhebinin temel inanç esaslarını, akli ve naklî delilerle ortaya koyan bir düşünce kla...

Kardiyovasküler

Melekleri Ürkütmeden-Metin Karabaşoğlu

İz Yayıncılık

Melekleri Ürkütmeden-Metin Karabaşoğlu Melekleri Ürkütmeden - Metin Karabaşoğlu Yüreği hakikate açık ince ruhlu bir şair olarak Rilke’ye, bu yolda yaşadığı acılardan kurtulması için, psikiyatriste gitmesini önerir dostları. Rilke bu öneriyi...

Koku

İslami Hareketler Ve Modernlik-W. Montgomery Watt

İz Yayıncılık

İslami Hareketler Ve Modernlik-W. Montgomery Wat Gerek bizde, gerekse Batıda olsun, İslam'la ilgili son dönemlerde yapılan tartışmaların ağırlık noktasını toplumsal değişim ve süreklilik oluşturmaktadır. Bu durumda modernizm, çağdaşlık, yen...

Koku

Düşünmenin Anlamı:Şerhu’L-Mevâkıf Bağlamında Bir İnceleme

İz Yayıncılık

İnsanî bir eylem olarak düşünme sadece insanın gücü dahilindedir. Ancak düşünme, insandan zorunlu ya da insiyâki bir biçimde zuhur eden bir fil de değildir. Düşünme her şeyden önce bilinçli bir çaba ve süreci gerektirir. Bilhasa kendisiyle...

Basketbol

Fetih

İz Yayıncılık

Fetih Tarihsel olayların ortasında yaşayan ve onlarla bütünleşen kişilerin iç ve dış çelişkilerini yansıtmayı ön planda tutan Oflazoğlu’nun oyunları, sadece tarihsel oyun olmanın çok ötesindedir. Çünkü bu oyunlardaki temel sorun, tarihsel ...

Bağışıklık sistemleri

Mırcea Elıade Ve Din

İz Yayıncılık

Mırcea Elıade Ve Din Mircea Eliade, 20. yüzyılda dinler tarihi ve din fenomenolojisi alanına damgasını vuran en önemli isimlerden biridir. Eliade’nin çalışmaları hem din bilimleri alanına kazandırdığı yeni ufuklar, hem modern dünyanın mahiy...

Koku

Arzuların Tercümanı - Muhyiddin İbn Arabi

İz Yayıncılık

Arzuların Tercümanı - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “Ah bir bilseydim, ah bir bilseydim onları Hangi kalbe sahipler, acaba biliyorlar mı? Ah gönlüm bir bilseydi, bir bilseydi Hangi yolara düştüler, nasıl aştılar dağları Se...

İz Yayıncılık tüm kitaplar kitap tam sürümünü indir

İz Yayıncılık