#

Beta Yayınevi tüm kitap ücretsiz kitap indir


Beta Yayınevi Anayasa Hukuku Kitapları

T.C. Anayasası (16 Nisan 2017 Referandum Değişiklikleriyle Güncellenmiş)- Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1. Protokol ile Düzenlenen Metin) *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1. ve 14. Protokol ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncel Metin) *Türkiye İnsan...

Beta Yayınevi Teknik Mühendislik Kitapları

Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı- Cilt 2-Kolektif

Beta Yayınevi

Cisimlerin Mukavemeti Disputed point Kitabı- Cilt 2-Kolektif Çözüm kitabında problemler çözülüken öğrencilere yönelik açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalardikatli okunmalıdır. Çözüm kitaptaki açıklamlar çözüm kitabını bir yardımcı bir der...

Beta Yayınevi Ticaret Hukuku Kitapları

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen

Beta Yayınevi

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen * Kavramlar * Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakında Kanun * 3095 EUPEPSIA. Kanuni Faiz ve Temerüt Faizine İlişkin Kanun * Çek Kanunu * Rekabetin Korunması Haklkında Kanun * Ticarete Ta...

Beta Yayınevi Sanat Mimari Kitapları

Portre Çizimi - Giovanni Civardi

Beta Yayınevi

Portre Çizimi - Giovani Civardi -Yüz ve figür çizim metodları ve yapım şemaları -Anatomi -Yüzün ögeleri: göz, kulak, burun, dudak -Portrenin yapımı -Işık  ....

Beta Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Beta Yayınevi

Endüstri 4. 0 - Ömer Faruk Görçün *Endüstri 1. 0 *Endüstri 2. 0 *Endüstri 3. 0 *Endüstri 4. 0....

Beta Yayınevi Muhasebe Finans Kitapları

Karayolu Taşımacılığı

Beta Yayınevi

Karayolu Taşımacılığı Taşımacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özelikle karayolu taşımacılığının lojistik ve taşımacılık süreçleri açısından hacmi dikate alındığında bu önem daha belirgin bir şek...

Beta Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları

Mesleki Etik

Beta Yayınevi

Mesleki Etik Ahlak ve Etiğin Kavramsal Çerçevesi Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız ve Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik İlkeler Etik Davranışlar - Vakalar ve Tartışma Soruları....

Beta Yayınevi Kuram Kitapları

Sermaye Piyasalarında Halka Arz

Beta Yayınevi

Sermaye Piyasalarında Halka Arz 1. Bölüm: Halka Arz Ve Halka Açık Anonim Şirket * Sermaye Piyasası * Sermaye Piyasasının Finans Sistemi İçindeki Yer * Halka Arz ve Halka açık Anonim Şirket * Şirketlerde Halka Arz Karar Aşaması * Halka Açılm...

Beta Yayınevi İş Yönetimi Kitapları

Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız

Beta Yayınevi

Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız Literaturde, kutuphanelerde değişim surecinin yonetilmesi, kurumsal yapılanma ve yeni sistemlerin kutuphanenin mevcut sistemlerine uyarlanması ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Bunun yanı sır...

Beta Yayınevi Medya İletisim Kitapları

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu

Beta Yayınevi

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi - Korhan Mavnacıoğlu Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurumsal İletişime Etkisi * Sosyal Medya ve Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi...

Beta Yayınevi İnceleme Kitapları

Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist Ve Sosyal Devlet-Ayferi Göze

Beta Yayınevi

Catholic Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist Ve Sosyal Devlet-Ayferi Göze Kitapta, Catholic, Marxiste, Faflist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal devlet sistemlerinin, sosyal-ekonomik-siyasal temel yapıları karşılaştırmalı bir metodla incelenmiş...

Beta Yayınevi Sanat Mimari Kitapları

Büyük Ressamlar Renoir

Beta Yayınevi

Büyük Resamlar Renoir Renoir'in dünyasını, eserlerini ve onun sanatından neler öğrenebileceğinizi keşfedin. Yaşadığı dönemdeki toplum ve sanatın onun eserlerini nasıl etkilediğini, ailesi ve dostlarının sanatı üzerindeki etkilerini, eserler...

Beta Yayınevi Medya İletisim Kitapları

Facebook'tayız - Serra Yurtkoru

Beta Yayınevi

Facebok'tayız - Sera Yurtkoru SUSPECT YAYINLARI....

Beta Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi

Beta Yayınevi

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) günümüzde toplumun en önemli aktörlerinden biri konumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde STK’ların yaratıkları istihdam, bütçe b...

Beta Yayınevi Anayasa Hukuku Kitapları

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu

Beta Yayınevi

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu Editör: Sibel İnceoğlu Kısım I: Genel Hükümler Konu 1: Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlkesi Konu 2: Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi Konu 3: Devletin Poz...

Beta Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları

Hileli Finansal Raporlama

Beta Yayınevi

Hileli Finansal Raporlama  ....

İş finansı

Dış Ticaret Ve Finansmanı-Ferudun Kaya

Beta Yayınevi

Dış Ticaret Ve Finansmanı-Ferudun Kaya BİRİNCİ BÖLÜM: DIŞ TİCARET FİNANSMANI 1. Konu: Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri İKİNCİ BÖLÜM: BÖLÜM: ÜRETİME ve TANITIMA YÖNELİK TEŞVİKLER 1. Konu: Üretime Yönelik Teşvikler ve Gümrük Rejiml...

İngiliz dedektifleri

Tüm Piyasaya Karşı Anatrend Yazıları Bölüm 1

Beta Yayınevi

Tüm Piyasaya Karşı Anatrend Yazıları Bölüm 1 Elinize aldığınız bu kitapta sadece öngörüler ve tahminleri değil özünde basit olan ancak ekonomistler tarafından aşırı derecede karmaşık gösterilen bir sistemin kabaca nasıl çözüldüğüne de tanık...

Çıkartmalar

Fatih Harbiye - Peyami Safa

Beta Yayınevi

Fatih Harbiye - Peyami Safa Mili mücadele sonrası, 1930’ların İstanbul’u. Tramvay yoluyla birbirine bağlanan ama birbirinden tamamen kopuk iki semt: Fatih ve Harbiye. Bir genç kızın bu iki semt arasındaki gelgitleri, doğu ve batı kültürleri...

El ve mobil cihazlar

Karayolu Taşımacılığı

Beta Yayınevi

Karayolu Taşımacılığı Taşımacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özelikle karayolu taşımacılığının lojistik ve taşımacılık süreçleri açısından hacmi dikate alındığında bu önem daha belirgin bir şek...

Glandüler ekstraktlar

Beta Yayınevi İş Hukuku

Beta Yayınevi

Beta Yayınevi İş Hukuku...

Oyun

Mesleki Etik

Beta Yayınevi

Mesleki Etik Ahlak ve Etiğin Kavramsal Çerçevesi Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız ve Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik İlkeler Etik Davranışlar - Vakalar ve Tartışma Soruları...

Oyun

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif

Beta Yayınevi

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif Birinci Kısım: Stratejik Düşünme, Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi ve Jenerik Pazarlama Stratejileri Birinci Bölüm: Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünme ...

Angeloloji ve Demonoloji

İş Yasaları

Beta Yayınevi

İş Yasaları İş Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Borçlar Kanunu Hafta Tatili Hakında Kanun Öğle Dinlenmesi Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatiler Hakında Kanun Sendikalar Kanunu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu...

Oyun

Rekabet Avantajı Ve Strateji (Yöneticinin El Kitabı) - M. Murat Yaşlıoğlu

Beta Yayınevi

Rekabet Avantajı Ve Strateji (Yöneticinin El Kitabı) - M. Murat Yaşlıoğlu *Strateji ve Rekabet Avantajı *Yönetim ve Karar Verme *Eğilimler: En Büyük Rakip Yine ”Kendimiz” *Dış Çevrenin Analiz Edilmesi *İşletmenin Analizi: Kaynakların Keşfi ...

Oyun

Küresel Pazarlama

Beta Yayınevi

Küresel Pazarlama Küresel Pazarlama Kavramı Pazarlama Örgütlenmesi, Bilgi ve Araştırma Sistemi Pazarların Ekonomik Çevresi Kültürel, Yasal ve Çoğrafik Çevre Tüketici Davranışları Pazarların Rekabet Analizi Hedef Pazar Tayini Küresel Büyüme ...

Fosil yakıtlar

T.C. Anayasası (16 Nisan 2017 Referandum Değişiklikleriyle Güncellenmiş)- Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1. Protokol ile Düzenlenen Metin) *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1. ve 14. Protokol ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncel Metin) *Türkiye İnsan...

Eleştiri

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti

Beta Yayınevi

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti - Süleyman Başterzi *Giriş *Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Erki *Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve Yetkisi *İşçi Tarafının Ehliyet Koşuları *İşveren Tarafının Ehliyet Koşular...

Oyun

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

Beta Yayınevi

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları *İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Gelişimi *İşgücü Pazarı *İşgücü Çeşitliliği *İş Analizi ve İş Tasarımı *İnsan Kaynakları Planlaması *İşgören Sağlama *İşgören Seçme ve Yer...

İskoçya

Televizyon Reklam Filmi Yapımı

Beta Yayınevi

Televizyon Reklam Filmi Yapımı...

Pilates

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen

Beta Yayınevi

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen * Kavramlar * Avukatlık Kanunu'nun Değiştiren Kanunlar * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği * TB Meslek Kuraları * Ceza Muhakemesi Kanunu G...

Bireysel sanatçılar

İşletmelerde Stratejik Yönetim-S. Kadri Mirze

Beta Yayınevi

İşletmelerde Stratejik Yönetim-S. Kadri Mirze Bölüm 1: Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar Bölüm 2: Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Bölüm 3: Dış Çevre Analizi Bölüm 4: İşletme Analizi Bölüm 5: Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve...

Uzun ömür

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal

Beta Yayınevi

Tehlikeli Made Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal BETA YAYINLARI...

Kediler, Aslanlar ve Kaplanlar

Dijital Elektronik

Beta Yayınevi

Dijital Elektronik Birinci Bölüm: Sayı Sistemleri İkinci Bölüm: Kodlar Üçüncü Bölüm: Bolean Cebri ve Lojik Kapılar Dördüncü Bölüm: Lojik Entegreler Beşinci Bölüm: Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi Altıncı Bölüm: Bileşimsel Devreler Yedinci ...

Bileklik

Tüm Vergi Kanunları - Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Ame Alacaklarının Tahsili Usulü Hakında Kanun *Emlak Vergisi Kanunu *Özel Tüketim Vergisi Kanunu *Değerli Kağ...

Beta Yayınevi tüm kitaplar kitap tam sürümünü indir

Beta Yayınevi