#

Adalet Yayınevi tüm kitap ücretsiz kitap indir


Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8

Adalet Yayınevi

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8 1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 196 yılında İnegöl Ticaret...

Adalet Yayınevi Dış Politika Kitapları

Terörle Mücadele Mevzuatı

Adalet Yayınevi

Terörle Mücadele Mevzuatı Günümüzde terörizm, tüm dünyayı derinden sarsan küresel bir tehdit haline gelmiştir. Dolayısıyla terörle mücadele konusu, sıklıkla dünya gündeminin üst sıralarında yer almaktadır. Terörizmin tüm dünyada yaygın ve s...

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

Uygulamada Aile Hukuku ve Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler

Adalet Yayınevi

Uygulamada Aile Hukuku ve Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler Evlenme  Velayet  Vesayet  Nesep  Nafaka  Miras  Çocuk Hakları  Kadın Hakları  Adli Yardım  Tanıma - Tenfiz....

Adalet Yayınevi Ceza Hukuku Kitapları

İçtihatlarla Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma-Engin Parlak

Adalet Yayınevi

İçtihatlarla Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma-Engin Parlak Uzlaşma ilk olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda düzenlenerek hukuki bir kurum olarak hukukumuzdaki yerini almıştır. Daha sonra yürürlüğe giren 560 sayılı Kanun ve Yönetmelik h...

Adalet Yayınevi Kıymetli Evrak Hukuku

Çek Kanunu

Adalet Yayınevi

Çek Kanunu Karşılıksız Çek Suçu ve Cezai Sorumluluk Çek ve Bono Hukuku Özel Takip Yoları Seçilmiş Yargıtay Kararları İlgili Mevzuat 5941 sayılı - Çek Yasası - 14. 12. 209 tarihinde kabul edilmiş ve 20. 12. 209 tarihinde Resmi Gazete de yayı...

Adalet Yayınevi Genel Hukuk Kitapları

Hukuk Yargılamasında Islah

Adalet Yayınevi

Hukuk Yargılamasında Islah Islah, Arapça kökenli bir kelime olup, değiştirme, düzeltme anlamına gelmektedir. HUMK'nun 83. madesinde, -taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi-, doktrinde, -bir usul ...

Adalet Yayınevi Ceza Hukuku Kitapları

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu

Adalet Yayınevi

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu Ceza muhakemesi hukukunda kanun yoları, ilk derece mahkemelerinde verilen karar veya hükümlerin hukuka aykırı olma ihtimali dikate alınarak, bu tür karar veya hükümlerin bir kez daha hukuki deneti...

Adalet Yayınevi İcra İflas Hukuku Kitapları

İflasın Ertelenmesi Bağlamında Kayyımlık

Adalet Yayınevi

İflasın Ertelenmesi Bağlamında Kayımlık İflasın ertelenmesi kurumu, uygulaması heir derece yoğun olan ve bu nedenle sıkça sorunların yaşandığı bir alan konumundadır. Skirt prosedürünün basitliği skirt de hükümleri itibariyle doğurmuş olduğu...

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

1982 Anayasası'nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi

Adalet Yayınevi

1982 Anayasası'nda Miletvekiliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi Miletvekili statüsünün kazanılabilmesi için, miletvekili olmak isteyen kişinin, ister siyasi parti adayı olarak olsun, ister bağımsız aday olarak olsun, bir takım aşamal...

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

Fidic Uluslar Arası İnşaat Sözleşmeleri

Adalet Yayınevi

Fidic Uluslar Arası İnşat Sözleşmeleri FIDIC Sözleşmeleri uluslar arası inşat sektöründe yaygın bir şekilde kulanılmakta ve yurtdışında kaliteli iş yaparak ülkemizi başarıyla temsil eden müteahit firmalarımızın önüne sıklıkla çıkmaktadır. B...

Adalet Yayınevi Uluslararasi Hukuk Kitapları

Dış Ticaret Ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Kılavuzu-Nihat Turhan

Adalet Yayınevi

Dış Ticaret Ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Kılavuzu-Nihat Turhan Dış ticaret faliyetleri olarak tanımlanan ithalat ve ihracat hareketlerinin, gerek ülke ekonomisine gerekse dış ticareti gerçekleştiren firmalara sağladığ...

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

Rekabet Hukukuna Giriş

Adalet Yayınevi

Rekabet Hukukuna Giriş Doç. Dr. Mustafa Ateş'in kaleme aldığı Rekabet Hukukuna Giriş kitabı, rekabet hukukuna rekabetin hem korunması hem de geliştirilmesi perspektifinin ima etiği mülti-disiplinler yaklaşım gerekliliğini yerine getirmeyi a...

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

İcra ve İflas Hukuku El Kitabı - Baki Kuru

Adalet Yayınevi

İcra ve İflas Hukuku El Kitabı - Baki Kuru 1928 yılında Bolu (şimdi:Düzce) İli'nin Akçakoca İlçesinde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez ilkokulunu 1943 yılında Kastamonu Lisesinin orta kısmını (Orta okulu) 1946 yılında Bolu Orman okulunu ...

Süper kahramanlar

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Adalet Yayınevi

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidetin Önlenmesine Dair Kanun Şidet, çok boyutlu bir olgudur. Eğitimsizlik, ekonomik nedenler, psikiyatrik ve psikolojik nedenler, kültürel nedenler gibi boyutlarını saymak mümkündür. Dolayısıyla bir çok c...

Mizah ve Çizgi Roman

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yöntemleri-Özcan Özbey

Adalet Yayınevi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yöntemleri-Özcan Özbey Avrupa Konseyi, gerek hedefleri gerekse bu hedeflere ulaşma doğrultusunda oluşturulan teşkilatlanma yapısıyla kendine özgü uluslararası bir yapılanmadır. Merkezi Strasbourgda b...

İflas

Hukuk Yargılamasında Islah

Adalet Yayınevi

Hukuk Yargılamasında Islah Islah; Arapça kökenli bir kelime olup, değiştirme, düzeltme anlamına gelmektedir. HUMK'nun 83. madesinde; -taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi-, doktrinde; -bir usul ...

Klasik arabalar

Orman Suçları

Adalet Yayınevi

...

İflas

Ürün Sorumluluğu

Adalet Yayınevi

Ürün Sorumluluğu Eski çağlarda bilinen, tekrar edegelen üretim çeşitleri ve ürünler insanlararası ilişkilerin de mana kazanmak suretiyle hukuk normlarının oluşmasına yol açmaktadır. Yüzlerce yıl tekrarlanan en eski üretim biçimine ve her gü...

Kardiyovasküler

İş Güvencesi Hukuku Ve İşe İade Davaları

Adalet Yayınevi

İş Güvencesi Hukuku Ve İşe İade Davaları...

Sosyal Hizmetler ve Refah

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 5

Adalet Yayınevi

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 5 1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 196 yılında İnegöl Ticaret...

Benlik Saygısı ve Güven

Uygulamada Aile Hukuku ve Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler

Adalet Yayınevi

Uygulamada Aile Hukuku ve Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler Evlenme  Velayet  Vesayet  Nesep  Nafaka  Miras  Çocuk Hakları  Kadın Hakları  Adli Yardım  Tanıma - Tenfiz...

Düşük kolesterol

Kamu İhalelerinde Teminatlar

Adalet Yayınevi

Kamu İhalelerinde Teminatlar Teminat Olarak Kabul Edilen DeğerlerTeminatın İadesiTeminatın Gelir Kaydı Teminat MektuplarıTedavüldeki Türk ParasıDevlet İç Borçlanma Senetleri Geçici TeminatKesin TeminatAvans Teminatı Kamu ihaleleri kamu kayn...

Sihizm

Parti İçi Demokrasi

Adalet Yayınevi

Parti İçi Demokrasi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi anayasa Hukuk anabilim Dalı öğretim üyesi olan Doç. Dr. Murat Yanık, 1972 Kahramanmaraş doğumludur. 194 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 195-197 dön...

Doğal afetler

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'Nda Tutuklama Ve Adli Kontrol-Mustafa Tarık Şentuna

Adalet Yayınevi

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'Nda Tutuklama Ve Adli Kontrol-Mustafa Tarık Şentuna Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir Heraklitos. Ve yine Mevlananın deyişiyle; Düne dair ne varsa dünle giti cancağızım; artık yeni şeyler söylemek lazı...

İflas

Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları-Erdener Yurtcan

Adalet Yayınevi

Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları-Erdener Yurtcan Kitabın konusu, TCK'nın 2. Kitabının, 3. Kısmının, 3. Bölümü ile sınırlıdır. Bu bölümde, kamunun sağlığına karşı suçlar, başlığı altında özelikle uyuşturucu ve uyarıcı madelere...

Banyo

Ceza Muhakemesi Hukuku Çalışma Kartları

Adalet Yayınevi

Ceza Muhakemesi Hukuku Çalışma Kartları Ders Tekrarı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Sınavlara Hazırlık KPS ve Diğer Sınavlara Hazırlık...

İflas

Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal-Hakan Tokbaş

Adalet Yayınevi

Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal-Hakan Tokbaş Adli, İdari ve Askeri Hukukta Şerefi İhlal Niteliğinde Hareketler ve Geçmişten Günümüze Uygulanacak Hukuk Hakaret Sövme Aşağılama Kişilik Hakının İhlali Manevi Tazminat (Tanıtım Bülteninden)...

Protestanlık

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8

Adalet Yayınevi

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8 1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 196 yılında İnegöl Ticaret...

İflas

Meslek Dışı (Halktan) Hakimler-Mustafa Taşkın

Adalet Yayınevi

Meslek Dışı (Halktan) Hakimler-Mustafa Taşkın Günümüzde Türk yargı sisteminin önemli ve büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu, bu alanda söz sahibi olan hemen her kesim tarafından dile getirilmekte ve sorunların çözümü için reformlar yapılm...

Yenilik

Hırsızlık Suçu-İbrahim Halil Uğurlu

Adalet Yayınevi

Hırsızlık Suçu-İbrahim Halil Uğurlu İbrahim Halil Uğurlu'nun Yüksek Lisans Tezinin konusunu Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 141 inci madesinde düzenlenen Hırsızlık Suçu teşkil etmektedir. Müelifin eseri, giriş, üç bölüm, sonuç ve genel bir değerl...

Acil Durum

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever

Adalet Yayınevi

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever Bu kitap dünyada ve Türkiye’de sigara kaçakçılığı yapan organizasyonların yapısının, hareket tarzlarının, ne tür yöntemler kulandıklarının, bu organizasyon içerisinde faliyet gösteren kaçakçıların profilerin...

Açık hava etkinlikleri

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu

Adalet Yayınevi

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu Ceza muhakemesi hukukunda kanun yoları, ilk derece mahkemelerinde verilen karar veya hükümlerin hukuka aykırı olma ihtimali dikate alınarak, bu tür karar veya hükümlerin bir kez daha hukuki deneti...

Antolojiler

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil

Adalet Yayınevi

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil Hazine Taşınmazlarının, satış, kiralama, trampa, taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisi ve kulanma izni gibi yolarla üzerinde tasaruf edilmek yerine, idare ile herhangi bir hukuki ilişkiye girilmeksizin v...

Adalet Yayınevi tüm kitaplar kitap tam sürümünü indir

Adalet Yayınevi