#

Felsefe-Düşünce kitap ücretsiz kitap indir

Felsefe-Düşünce


Felsefe-Düşünce

Antroposen'e Hoşgeldiniz Tin Kemiktir Serisi 4. Kitap

Slavoj Zizek

"Global ısınmadan çıkan ders şu ki, insanoğlunun özgürlüğü, dünya üzerindeki hayatın istikrarlı doğal parametrelerle (sıcaklık, havanın bileşimi, yeterli su ve enerji kaynağı) oluşturduğu bir arka plan sayesinde mümkün olmuştur: İnsanlar, a...

Felsefe-Düşünce

İç Deney

Georges Bataille

Fransız felsefesinin lanetlenmiş düşünürü ve yazarı Georges Bataille (1897-1962) Foucault, Guattari ve Deleuze ile birlikte Nietzsche'nin "Tanrı öldü" düşüncesinin takipçisidir. Bataille'nın dini, ahlaktan ve tanrı inincından oluşmaz, o ins...

Felsefe-Düşünce

Bergson Madde ve Bellek, Gülme, Metafiziğe Giriş, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı, Yaratıcı Tekamül / Fikir Mimarları Dizisi

Ali Osman Gündoğan

Yaşadığı dönemde, hem Fransa’dreadlocks hem Fransa dışında haklı bir üne kavuşmuş olan Bergson, ele aldığı konulara yaklaşma biçimi ve yazılarında kullandığı üslup dolayısıyla meslekten felsefecilerden farklı, benzetmelerle yüklü, sanat değ...

Felsefe-Düşünce

İsteme ve Tasarım Olarak Dünya

Arthur Schopenhauer

Ama araştırmalarımdan çıkan büyük buluş Schopenhauer´di. Evrenin temellerinde her şeyin en iyi olmadığını gören en az bir filozof vardı. Schopenhauer´in karanlık dünya resmini tamı tamına onayladım, ama soruna getirdiği çözümü onaylamadım. ...

Felsefe-Düşünce

Organon 5 Topikler

Aristoteles

Topikler'e Aristo'nun bir gençlik eseride denilebilir. Bu eserde diyalektik üzerine incelemeler yeralmaktadır. Amaç kıyaslar ve diyalektik kıyası ayırdetmek, farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. (Arka Kapak)....

Felsefe-Düşünce

Bütün Yazılar

Mahir Çayan

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burcuna dikilecektir. Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır. Düşen gerillaları...

Felsefe-Düşünce

Din Üzerine

Vladimir İlyiç Lenin

Din, her insanın kendi özeli olarak kabul edilmelidir. konu"din" olduğunda sosyalistlerin tavrı budur. Oysa bu tavır, birtakım yanlış anlamaların kaynağı olmaktadır, bunu engellemek için bu sözcüğün sosyalistler için anlamını kesin olarak a...

Felsefe-Düşünce

Doğu Bilgeliği

Rene Guenon

“Her ne düşünüyorsak oyuz. Her ne olursak düşüncelerimizle oluruz. Düşüncelerimizle dünyayı kurarız. Kim ki saf düşünceyle konuşmaz veya hareket etmez, arabayı çeken öküzün ayak izlerini takip etmesi gibi tekerlerin, takip eder onu ıstırap....

Felsefe-Düşünce

Organon 1 Kategoryalar Yunan Klasikleri

Aristoteles

Organon (Yunanca: Ὄργανον, anlamı: alet, araç, agency) Aristoteles'in 6 ciltlik klasik mantık üzerine olan kitap serisi. Organon ismi daha sonraları Aristo'nun izleyicileri olan Peripatetikler tarafından verilmiştir. 6 adet kitaptan oluşur....

Felsefe-Düşünce

Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri

Diogenes Laertios

Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, III. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çok az şey bilinen Antik Yunan felsefe tarihçisi ve biyografi yazarı Diogenes Laertios'un en önemli yapıtıdır. Diogenes Laertios 10 kitaptan oluşan ...

Felsefe-Düşünce

Arı Usun Eleştirisi A ve B Yayımları İçin Önsözler, Giriş; Aşkınsal Estetik

Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) tüm yaşamını doğduğu ve hiç ayrılmadığı Prusya kenti Königsberg'de geçirdi. Orada tanrıbilim okudu, 1755'te öğretmenlik görevine başladı, 1770'te mantık profesörü oldu, ve hiç evlenmedi. En önemli yapıtı olan Arı U...

Felsefe-Düşünce

Dante ve Ortaçağ'da Dini Sembolizm

Rene Guenon

Sembollerin temsil ettikleri kültürel kodların ifadelendirilmesi ve bunun zaman-mekan-insan üçgeninde çözümlendirilmesiyle ilgili, Guenon'un dikkat çeken eserlerinden biri olarak öne çıkan bu çalışma, sizi sembolik anlamlar üzerinde bir zam...

Felsefe-Düşünce

Bilim Tarihi Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Aydın Sayılı

"Bu kitap, Dr. Sayılı'nın wrestling uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından ziyade, bütün Türk aydınlarına hitap ettiği için, popüler bir eserdir. Bununla birlikte kitabın ele aldığı konular sıradan, popüler konular olmadığı gibi, önems...

Felsefe-Düşünce

Dünya Görüşüm

Bertrand Russell

"Bertrand Russell, kendisine yöneltilen birbirinden ilginç sorulara verdiği verdiği yanıtlar şeklinde oluşan bu eserinde, felsefenin ne olduğundan başlayarak din, savaş ve barış, komünizm ve kapitalizm, ahlak, iktidar, mutluluk, milliyetçil...

Felsefe-Düşünce kitap indir kitap tam sürüm

Felsefe-Düşünce